سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
دست خالی سعودی در شرم‌الشیخ / بیانیه پایانی بدون درج مفاد ضدایرانی
Forward