سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
کار اسرائیل تمام است/ چرا نوک کوه دانشگاه ساخته شد؟/ شوخی با نظارت/ من خر دولت بودم!
Forward