سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
یک زن فرزند خود را با ماهیتابه کشت/پزشکی که همسرش را از صخره‌ به پایین پرت کرد
Forward