سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران یک توان بازدارنده است
Forward