سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
تحریم‌های ظالمانه دشمنان، فرصتی برای خودباوری ملت ایران است/در حوزه تسلیحات توانایی صادرات داریم
Forward