سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
سنا دوباره به دست جمهوری‌خواهان افتاد/ پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان پس از ۸ سال
Forward