سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
کاهش ۷۰۰ میلیون کیلووات ساعت صادرات برق در زمان پیک تابستان/ صادرات و واردات برق به روال عادی خود با
Forward