سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
آیا می‌شود امام حسین (ع) را دوست داشت، اما مشتاق زیارتش نبود؟
Forward