سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
در کشور ما، مدیریت غلط بسیار است/ ما خودمان را دچارخود تحریمی کرده‌ایم
Forward