سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
"موشک بالستیک سجیل"، رتبه اول در باشگاه دو هزار کیلومتری‌ها
Forward