سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
در پمپئو هر چیزی دیدم جز احترام دوجانبه/ تحریم های آمریکا بیشتر جنبه روانی داشت
Forward