سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
جنگنده های سعودی به «صنعاء» و «الحدیده» یمن حمله کردند
Forward