سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
شرکت‌های اروپایی، نه ماندند و نه خسارت دادند/ دولت و معیشت در وضعیت قرمز
Forward