سرزمین خبر  | دریافت کد خبر
طناب دار در انتظار مردی که زنش را خفه کرد
Forward